Propozycja spotkań edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
w PPP w Bytowie w 2017/2018 roku.

 

Godzina spotkań: 16:00

 

 

08.11. 2017 r.     Wczesna diagnoza specyficznych trudności w                                 nauce - ryzyko dysleksji (N-le przedszkoli i                                        klas I-III).

                             

06.12.2017 r.        Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych                                      przez Poradnię.

 

10.01.2018 r.       Praca z uczniem z dysleksją rozwojową -                                          dostosowanie wymagań - klasy IV - VIII.

 

21.02.2018 r.      Dyskalkulia a trudności w nauce matematyki.

 

07.03.2018 r.      Rozwijanie sprawności manualnej i                                                    grafomotorycznej dzieci (dla n-le przedszkoli i                                  klas I-III Szkoły Podstawowej). 

 

11.04.2018 r.     Waga wczesnej diagnozy i stymulacji rozwoju                                dziecka (dla nauczycieli złobków i                                                        przedszkoli).

 

09.05.2018 r.      Jak uczyć agresywne dzieci brania odpowiedzi                                za swoje zachowania.