dyrektor

mgr Katarzyna Gajewska

mgr Anna Matysiak - Rembalska  z-ca dyrektora

 

psycholodzy

mgr Patrycja Kwiatkowska

mgr Anna Matysiak – Rembalska

mgr Agnieszka Dułak

mgr Ewa Koska - Pokładowska

mgr Milena Cichosz

mgr Agnieszka Drozd

 

pedagodzy

mgr Anna Cyba

mgr Iwona Michnowicz

mgr Anna Radawiec

mgr Magdalena Kulaszewicz

mgr Anna Polak

mgr Anna Zdanowicz

 

logopedzi

mgr Joanna Wesołowska

mgr Iwona Maikowska

mgr Olga Sawka

mgr Dorota Gałkowska - Splettstoehster

 

administracja

Czesława Ossowska – samodzielny referent

Krystyna Pokładowska – główny księgowy

Justyna Ryżycka – starszy referent

Magdalena Sobiecka - pomoc administracyjna