dyrektor

mgr Katarzyna Gajewska

mgr Anna Matysiak - Rembalska  z-ca dyrektora

 

psycholodzy

mgr Patrycja Kwiatkowska

mgr Anna Matysiak – Rembalska

mgr Agnieszka Dułak

mgr Ewa Koska - Pokładowska

mgr Milena Cichosz

mgr Agnieszka Drozd

 

pedagodzy

mgr Anna Cyba

mgr Iwona Michnowicz

mgr Anna Radawiec

mgr Magdalena Kulaszewicz

mgr Anna Polak

 

logopedzi

mgr Dorota Gałkowska – Splettstoehser

mgr Iwona Maikowska

mgr Olga Sawka

 

administracja

Czesława Ossowska – kierownik gospodarczy

Krystyna Pokładowska – główny księgowy

Justyna Ryżycka – starszy referent

Magdalena Sobiecka - referent