Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

 

 

  1. Punkt Informacji Zawodowej - udzielanie porad dotyczących wyboru zawodu i dalszego kształcenia.

 

  1. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

  1. Warsztaty psychoedukacyjne aktywizujące do wyboru zawodu (podejmowanie decyzji) uczniów ostatnich klas gimnazjum i liceum.

 

  1. Preorientacja zawodowa uczniów, którzy doznali niepowodzeń szkolnych w wybranej szkole