Profilaktyka uzależnieńoraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży grupy ryzyka

 

  1. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień  oraz komunikacji społecznej w szkołach.

  2. Udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania poprzez rozmowy terapeutyczne, interwencje kryzysowe

  3. Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka