Terapia dla dzieci i młodzieży:

 

 

 1. Terapia logopedyczna

 

 1. Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce i z dysleksją rozwojową

 

 1. Zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu w oparciu
  o program edukacyjno- terapeutyczny " Ortograffiti" oraz "Ortograffiti z Bratkiem"

 

 1. Zajęcia grupowe - wspomaganie efektywności uczenia się poprzez Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona

 

 1. Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (w zajęciach uczestniczą rodzice z dziećmi)

 

 1.  Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz dzieci w wieku przedszkolnym

 

 1. Psychoterapia indywidualna zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży

 

 1. Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu

 

 1. Trening Zastępowania Agresji "ART- Terapia"

 

 1. Trening EEG Biofeedback  

   10. Warsztaty psychoedukacyjne w klasach na temat:

-          samoocena, samoakceptacja

-          podejmowanie decyzji

-          komunikacja interpersonalna

-          asertywność

-          umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów

-          radzenia sobie w sytuacji trudnej, radzenie sobie ze stresem

-     cyberprzemoc

-          inne zgłoszone przez szkołę